Sklep Internetowy www.sklep-szczecin.pl jest prowadzony przez firmę:
Netmix Żaneta Seweryn NIP: 8512817530, REGON: 320976644, z siedzibą w Szczecinie ul. Willowa 5A/4 71-650.

Email: net-mix@sklep-szczecin.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy www.sklep-szczecin.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Sklep internetowy realizuje zamówienia składane wyłącznie z terytorium Polski.
2. Zakupy w sklepie internetowym www.sklep-szczecin.pl realizowane są na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia na stronie www.sklep-szczecin.pl, wybraniu formy płatności oraz przesłaniu zamówienia.
3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.sklep-szczecin.pl zostały legalnie wprowadzone do obrotu, są też wolne od wad fizycznych i prawnych oraz fabrycznie nowe.
4. Wszystkie ceny podane w sklepie www.sklep-szczecin.pl są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Na każdy zakupiony towar zostanie wystawiony paragon fiskalny lub na życzenie faktura VAT tylko z numer NIP
5. Przyjęcie przez sklep internetowy www.sklep-szczecin.pl zamówienia do realizacji jest potwierdzane przez pracownika droga mailową lub telefoniczną, zawarcie umowy sprzedaży następuje po poprawnym zweryfikowaniu zamówienia.
6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności towaru, części towaru lub planowanego opóźnienia w dostawie Klient zostanie poinformowany mailowo bądź telefonicznie. Zamawiający ma w tym przypadku prawo do rezygnacji z zamówienia.
7. Płatności za zamówienia realizowane są w następujący sposób:
- Za pobraniem - gotówka pracownikowi Poczty Polskiej bądź kurierowi przy dostawie lub przy odbiorze osobistym w sklepie,
- Przelew - przedpłata na konto w wysokości określonej w zamówieniu, jako dzień realizacji zamówienia przyjmuje się dzień zaksięgowania pełnej kwoty wymaganej na koncie.
8. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS - szczegółowe informacje na temat kosztów i form dostawy zostały zaprezentowane podczas składania zamówienia.
9. Sklep www.sklep-szczecin.pl zastrzega sobie prawo odrzucenia zamówienia z powodu:
- błędnie lub częściowo wypełnionego formularza zamówienia,
- braku możliwości potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu,
- we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera,
- jeżeli zamówienie zostanie uznane za próbę oszustwa lub wyłudzenia.
10. Sklep www.sklep-szczecin.pl zastrzega sobie prawo zmiany cen i specyfikacji produktów bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
11. Sklep www.sklep-szczecin.pl informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za błędy w specyfikacji towarów dostarczane przez producentów lub importerów towarów. Zdjęcia towarów mogą nieznacznie różnić się od oryginału.

II. Prywatność oraz ochrona danych Osobowych

1. Wypełnienie formularza zamówienia oraz formularza założenia konta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Netmix Żaneta Seweryn (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.).
2.

Polityka prywatności

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Netmix Żaneta Seweryn z siedzibą w Szczecinie przy ul. Willowej 5a/4 operatorem strony internetowej dostępnej pod adresem www.sklep-szczecin.pl

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas.

dane kontaktowe:

adres e-mail: netmix@wp.pl

adres pocztowy: Ul. Willowa 5a/4 71-650 Szczecin

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na www.sklep-szczecin.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez sklep-szczecin.pl?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z www.sklep-szczecin.pl , w tym dokonywania transakcji i możliwość zapisania się na nasz newsletter (o ile wyrazisz odrębną zgodę).

• zakładania i zarządzania Twoim kontem, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

• realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży

Jeżeli zdecydujesz się dokonać zakupu w naszym sklepie internetowym, Twoje dane będą wykorzystane dla potrzeb realizacji transakcji sprzedaży. Obejmuje to w szczególności otrzymanie od Ciebie płatności, dostawę towarów do wskazanego przez Ciebie miejsca, wystawienie dokumentów sprzedaży (jeżeli ich sobie zażyczysz), świadczenie usług dotyczących zakupionego przez Ciebie produktu.

• obsługi reklamacji na www.sklep-szczecin.pl w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Netmix Żaneta Seweryn , którym jest:

• prowadzenie naszych analiz statystycznych;

• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

• adres email, login, hasło, adres zamieszkania, imię i nazwisko, adres dostawy, telefon oraz informacji o firmie jeśli prowadzisz firmę nazwę, adres i numer NIP.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z www.sklep-szczecin.pl.

Jakie masz uprawnienia wobec Netmix Żaneta Seweryn w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Netmix Żaneta Seweryn; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, ubezpieczeniowe, a także firmie, która świadczy nam obsługę rachunkową.

Twoje dane osobowe możemy przekazać naszym partnerom:

- firmom przewozowym w celu dostawy zakupionego towaru na adres, który wskazałeś w zamówieniu;

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

• statystycznych i archiwizacyjnych,

III. Warunki Dostawy

1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

- dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS.
2. Zamówienia w sklepie www.sklep-szczecin.pl zostanie rozpatrzone najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia.
3. Wysyłka przedmiotu zostanie zrealizowana w ciągu 24 godzin od wpłynięcia pieniędzy na konto lub wyboru opcji za pobraniem.
4. Przyjęcie złożonego zamówienia następuje po:
- sprawdzeniu kompletności i poprawności podanych danych przy zamówieniu,
- sprawdzeniu dostepność zamówionego towaru,
- w przypadku niemożności zrealizowania zamówienia w całości, obsługa sklepu poinformuje o tym fakcie zamawiającego drogą telefoniczną bądź mailową. Kupujący w tym przypadku ma możliwość zadecydowania o dalszym postępowaniu wobec zamówienia. Jeżeli kupujący wyrazi zgodę na zmianę zamówienia, zostanie ono zaakceptowane oraz przekazane do realizacji.
5. W momencie odbioru przesyłki zamawiający ma obowiązek sprawdzenia przesyłki pod względem uszkodzeń opakowania zewnętrznego (dziury w opakowaniu, zgniecenia, uszkodzenia taśm zabezpieczających, ślady przepakowania). W przypadku stwierdzenia ww. uszkodzeń zamawiający ma prawo do rozpakowania paczki w obecności kuriera. Jeżeli podczas rozpakowania przesyłki w obecności kuriera zostaną stwierdzone braki lub uszkodzenia towaru należy sporządzić protokół reklamacyjny i niezwłocznie skontaktować się ze sklepem www.sklep-szczecin.pl  lub mailem net-mix@sklep-szczecin.pl
6. Reklamacje z tytułu uszkodzenia mechanicznego przesyłki oraz kradzieży podczas transportu zostaną uznane tylko w przypadku sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera.
7. Przewidywany koszt dostawy zostanie określony podczas składania zamówienia.
8.

O każdym etapie zamówienia kupujący będzie informowany mailowo.

9.

Koszt dostawy:

Przesyłka kurierska GLS -0zł GRATIS (PŁATNOŚĆ Z GÓRY)

Przesyłka kurierska GLS(płatność przy odbiorze) - 17,22 zł

IV. Zwroty zamówionych towarów

1. Zwrotu towaru można dokonać w terminie 14 dni od daty otrzymania, bez podania przyczyny z dowodem zakupu bez śladów używania. Zwrot dotyczy kwoty zakupionego towaru. Koszty przesyłki ponosi kupujący.
2. W przypadku zwrotu lub reklamacji należy odesłać towar wraz z dowodem zakupu.
3. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący.
4.

Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu, niesprawdzenie paczki w obecności kuriera nie wyklucza wszczęcia procedury reklamacyjnej.

5. Jeżeli są Państwo niezadowoleni z transakcji, prosimy o kontakt. Rozwiązujemy każdy problem w możliwie najkorzystniejszy dla Klienta sposób.

V. Płatności

1.

Przewidujemy następujące formy płatności:

- płatność przez system PayU,

- płatność kartą płatniczą przez system PayU,

- przelew na konto,

- za pobraniem przy odbiorze,

2.

Dane do przelewu:

DANE DO PRZELEWU

NETMIX ŻANETA SEWERYN

ul. Willowa 5A/4

71-650 Szczecin

Bank ING BANK ŚLĄSKI S.A.

05 1050 1559 1000 0092 7141 6720

W tytule przelewu proszę podać numer zamówienia.